Nyheter

Nytt tak til Midsund Sjukeheim

Publisert: 10/01/2024 Oppdatert: 24/01/2024
I desember leverte vi et nytt tak til Midsund Sjukeheim. Vi takker Molde kommune for oppgaven og tilliten til vårt håndverk.

 
Vi gjorde følgende nødvendige endringer:
- Fjernet eksisterende ballast, tekking og isolasjon.
- Lagt ny isolasjon med fall i tråd med dagens standard.
- Montert ny PVC-tekking med mekanisk innfestning.
- Oppbygging av fall på gesimskant.
- Installerte nye beslag for en komplett og holdbar løsning.