KONTAKTPERSONER

Sentralbord: 70158280  

 
Daglig leder:
Bjørn Vidar Giske /  bvg@langvas.no
 
Avdelingsleder stål:
Ove Hugo Giske / ove@langvas.no  
 
Avdelingsleder fasade:
Per Kristian Holmong  / per.kristian@langvas.no 
 
Avdelingsleder tynnplateverksted:
Tore Langva / tore@langvas.no
 
Avdelingsleder for blikk & tak: 
Christoffer Hagen / christoffer@langvas.no 
 
----------
 
Avdelingsleder Molde:
Torbjørn Rausand / torbjorn@langvas.no
 
Produksjonsansvarlig avd. Molde:
Jonny Skaaheim / jonny@langvas.no